Rzeka Biebrza płynie w północno-wschodniej Polsce jako prawy dopływ Narwi. Jej długość wynosi ok. 165 km. Biebrza ma swoje źródła na południe od Nowego Dworu na Podlasiu, uchodzi do Narwi ok. 3 km od Wizny. Poprzez Kanał Augustowski łączy się z Niemnem. Na całej długości rzeka płynie pradoliną Biebrzy, która ma największą w Polsce pojemność retencyjną (porównywalną do pojemności największych w kraju zbiorników wodnych). Jest to szczególnie ważne w czasie wiosennych roztopów, gdy rzeka tworzy rozległe rozlewiska. W dolinie Biebrzy znajduje się największy w Polsce obszar bagien – tzw. Bagna Biebrzańskie. Jest to miejsce występowania wielu rzadkich zbiorowisk roślinnych oraz gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków. Dolina Biebrzy ma ogromne znaczenie jako lęgowisko dla ptaków związanych ze środowiskiem bagiennym, tym bardziej że takie miejsca zanikają w krajobrazie Europy. Ponadto Kotlina Biebrzańska ma ogromne znaczenie dla wielu gatunków ptaków żerujących oraz wypoczywających w czasie corocznych wędrówek. Dla ptaków siewkowatych, wymagających rozległych, podmokłych obszarów, Biebrza stanowi jedną z najważniejszych ostoi w Europie Środkowej. Większość tego terenu jest objęta ochroną – znajduje się w Biebrzańskim Parku Narodowym. Niemal cała Biebrza znajduje się na terenie parku (ok. 155 km).

Ze względu na walory przyrodnicze, rzeka jest popularnym miejscem spływów kajakowych, szczególnie atrakcyjne są one w czasie wiosennych wezbrań wody. Dla tego celu wyznaczono szlak wodny o długości 135 km, zaś na brzegu przygotowane są pola namiotowe i punkty widokowe.

Co warto zabrać na spływ kajakowy na rzece biebrza

Na spływ kajakowy nad rzeką Biebrza warto zabrać:

– wygodny strój i obuwie

– kamizelkę ratunkową

– przekąski i napoje

– aparat fotograficzny

– namiot i śpiwór

– niezbędne narzędzia i akcesoria

– środki odstraszające owady

– środki medyczne i apteczka

– mapę okolicy

Spływ kajakowy nad rzeką Biebrza to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Polsce do uprawiania turystyki wodnej. Jest to wspaniała okazja do podziwiania pięknej przyrody, spotykania dzikiej zwierzyny i uprawiania sportów wodnych. Rzeka Biebrza ma niezwykłe bogactwo przyrodnicze i jest uważana za jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Polsce. Spływ kajakowy pozwala na bliższe poznanie tego pięknego miejsca oraz zobaczenie jak wiele atrakcji można tu znaleźć.